Tutankhamuns liv

Födelse

Tutankhamun föddes någon gång mellan 1399 till 1341 före Kristus i forntida Egypten. Hans mumie är idag alltså över 3 000 år gammal. Efter ett DNA-test som en grupp forskare gjorde år 2010 kunde man fastställa att Tutankhamun troligtvis är son till faraon Akhenaton och en av faderns systrar som kallas för ”The Younger Lady”.

Han döptes till Tutankhaton som betyder ”levande bild av guden Aton”, men bytte senare till Tutankhamun som betyder ”levande bild av guden Amon”. Fler varianter av hans namn är Tutankhamon, Tutankhamen och Tutenkhamon.

Välde

Någonstans mellan nio och elva års ålder, ca 1347 f.Kr, blev Tutankhamun farao av den artonde dynastin som blev den första under perioden Nya Riket. På grund av Tutankhaumns unga ålder regerade han med hjälp av rådgivaren och generalen Ay.

Hans regeringsperiod var allt annat än lugn. En religiös konflikt pågick i Egypten på grund av den tidigare faraon och Tutankhamuns far Akhenaton. Under hans välde hade han förbjudit de gamla gudarna och infört en ny religion, där solskivan Aton var den enda guden. Han hade dessutom anlagt den nya huvudstaden Amarna, ca 30 mil norr om den gamla huvudstaden Thebe.

Reformen

Efter tre år på tonen återinförde dock Tutankhamun den gamla polyteistiska religionen och gav Amon-prästerna sina arbeten och egendomar åter. Han flyttade samtidigt tillbaka den religiösa huvudstaden till Thebe och den administrativa huvudstaden till Memfis.

Det var också under den här tiden som han bytte bort sitt födelsenamn till just Tutankhamun. Trots faraons stora makt är det mest troligt att det snarare var männen i hans omgivning, däribland Ay som styrde och ställde under de första åren när den stora reformen genomfördes.

Giftermål

Tutankhamun var gift med sin äldre halvsyster Ankhesenamon, dotter till Akhenaton och drottning Nefertiti. Hon tros ha gift sig med Tutankhamun vid tretton års ålder. Tillsammans fick de två för tidigt födda döttrar som dog som spädbarn. Orsaken bakom dödsfallen tros vara incest. De båda döttrarna hittades mumifierade i Tutankhamuns grav, vilket är ovanligt för den tiden och tyder på att de sörjdes av sina föräldrar. Tutankhamun och Ankhesenamon fick vad man vet inga barn som överlevde.

Död

Endast nitton år gammal, efter ca nio år på tronen, dog Tutankhamun. Man har ännu inte säkert kunnat fastställa orsaken bakom hans tidiga död, och omständigheterna kring hans död har gett liv åt många teorier om mord, olyckor och sjukdomar. Han räknas därför som en av de mest gåtfulla faraonerna i Egyptens historia. Läs mer om teorierna kring Tutankhamuns bortgång under vårt avsnitt om Tutankhamuns död. Hans kropp mumifierades och begravdes bland förfäderna i Konungarnas dal.

Arv

Efter Tutankhamuns död togs hans namn bort av sina efterträdare från alla monument. Detta gjorde att hans namn inte registrerades och hans existens glömdes bort. Han låg helt oupptäckt i sin grav i över 3 000 år innan han hittades. Du kan läsa allt om upptäckten av Tutankhamuns grav på vår sajt.

För att få makten efter faraons död ville den tidigare vesiren Ay gifta sig med Ankhesenamon, Tutankhamuns änka. Men hon vägrade och avfärdade också militären och faraonernas rådgivare Horemheb.

I ett brev till hettiternas kung föreslår en egyptisk drottning som man tror är Ankhesenamon ett äktenskap mellan henne och en av kungens söner. Hettiternas kung ger henne prins Zannanza, men han mördades vid den egyptiska gränsen av Horemheb. Ankhesenamon blev därför tvungen att gifta sig med Ay som blir Tutankhamuns efterträdare.

Utseende

Ansikte

År 2005 kunde amerikanska, franska och egyptiska forskare skapa en rekonstruktion av Tutankhamuns utseende. Efter att mumien fotats med röntgenutrustning under stora försiktighetsåtgärder kunde de tre forskarlagen, helt oberoende av varandra, presentera en mycket lik bild av den mytomspunne mannens ansikte.

Han ska ha haft fylliga kinder, rund haka, markerade läppar och ett kraftigt överbett. Han ska dessutom ha haft en ovanligt lång skalle, vilket stämmer överens med porträttet av honom som barn som hittades i gravkammaren.

Kropp

Tutankhamuns föräldrar var syskon, vilket gjorde honom inavlad. Incest av det slaget var vanligt förekommande under den här perioden, troligtvis eftersom man ville hålla det kungliga blodet ”rent”.

På grund av incesten ska Tutankhamuns kropp ha varit kraftigt defekt, och han led att ett flertal allvarliga sjukdomar under sitt korta liv. Han led bland annat av benskörhet, skolios och hade en så deformerad ryggrad att han inte kunde stå utan hjälpmedel. Han ska också ha lidit av klumpfot på ena foten, och plattfot på den andra.

Senare upptäckter visar att Tutankhamun även ska ha varit på väg att utveckla bröst och hade kraftiga höfter. Detta beror förmodligen på någon form av hormonrubbning.