Teorierna kring Tutankhamuns död

Läs de mest omtalade teorierna här

Tutankhamuns tidiga bortgång, endast nitton år gammal, har gett upphov till ett flertal teorier och ännu fler spekulationer kring vad som orsakade hans död. De tre mest omtalade teorierna presenterar vi här. Men den fullständiga sanningen är fortfarande Tutankhamuns egna väl bevarade hemlighet.

Mord – Tutankhamun blev mördad

Under slutet av 60-talet, cirka 40 år efter att Tutankhamuns grav upptäcktes hittade britten Ronald Harrison ett hål i Tutankhamuns huvud på röntgenbilder av kraniet.

Harrison formade då teorin att hålet orsakats av ett dödande slag i huvudet. De benfragment som hittades i huvudet ansågs stödja Harrisons teori, samt det faktum att Tutankhamun avled precis när han börjat ta större politiskt ansvar.

Tutankhamuns gravkammare är dessutom mycket mindre och mer slarvigt gjord än de övriga faraonernas gravar i Konungarnas dal, vilket tyder på att hans död kom mycket plötsligt. Detta för oss in på nästa teori.

Olycka – Tutankhamun var med om en olycka

Bortsett från hålet i Tutankhamuns kranium upptäcktes också flera andra benfrakturer hos mumien. Detta formade då den populära teorin hos flera egyptologer att Tutankhamun omkom i en hästvagnsolycka.

Häst och vagn var ett vanligt färdmedel under den tiden, och en olycka i hög fart tänkte man skulle vara förklaringen bakom det brutna benet och den tidiga döden. Men som vi redan kom fram till i avsnittet om Tutankhamuns liv hade han en gravt deformerad kropp, och kunde inte stå upp utan hjälpmedel. Därför är det också föga troligt att han ens var benägen att köra häst och vagn.

När fler intressanta upptäckter om hans DNA gjordes förkastades då också teorin om en vagnolycka, och den allra senaste teorin tog form.

Sjukdom – Tutankhamun blev sjuk

Ja, först när en rad upptäckter kring Tutankhamuns DNA gjordes år 2010 trodde man sig ha funnit sanningen om den mytomspunne faraons död.

Genom DNA:t kunde man se att Tutankhamuns föräldrar var syskon och att Tutankhamun alltså var inavlad. Man kunde se att Tutankhamun lidit av svåra sjukdomar på grund av incesten, som Klippel-Felis syndrom, skolios och klumpfot.

Analyser visade också att Tutankhamun var infekterad av en parasit som ofta orsakar en dödlig form av malaria. Då formades teorin om att malariasjukdomen var orsaken till hans död, kanske i kombination med de andra sjukdomarna.